ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილთათვის ან /და მიუსაფართათვის

  • უსახლკაროთა და მიუსაფართა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ოჯახებს ან/და მოქალაქეებს, რომელთაც არ აქვთ მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი, რის გამოც ცხოვრება უხდებათ ღია ცის ქვეშ

  • საცხოვრებელი ფართის დაქირავების შემთხვევაში ყოველთვიური ქირის ოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

 

  • სოციალური დახმარება მეწყერის შედეგად დაზარალებული უსახლკარო ოჯახებისთვის

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებული უსახლკარო ოჯახებისთვის ყოველთვიური სოციალური დახმარება 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

გააზიარე