ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

პროექტები, ტენდერები და აუქციონები

ტენდერები - www.spa.ge

აუქციონები - www.eauction.ge

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი, მის საკუთრებაში არსებულ, არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე პირობიან ელექტრონულ აუქციონს აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/623488

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი, მის საკუთრებაში არსებულ, არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე   ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

 

https://eauction.ge/Home/entityview/723784?fbclid=IwAR1DwJWsPxMCF1RI_IPHh2wha1dYgiyBfWCQjbMNjtsG0yiRx8f_x0gpgFY

 

https://eauction.ge/Home/entityview/723783?fbclid=IwAR2ekyZ9Wy0vx2UUAcR4_hkSDLdtlmL6IlBxRg9x8V3eN9F2OlRkI988IVc

 

https://eauction.ge/Home/entityview/723777?fbclid=IwAR1vk7wUps8layd0l3jegsOR1G0oRzxHGYU88wJ07tJ0vbHpW2eZIj7Dngs

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://eauction.ge/Home/EntityView/727018

https://eauction.ge/Home/EntityView/727019

https://eauction.ge/Home/EntityView/727020

https://eauction.ge/Home/EntityView/727023

https://eauction.ge/Home/EntityView/727024

https://eauction.ge/Home/EntityView/727025

https://eauction.ge/Home/EntityView/727028

https://eauction.ge/Home/EntityView/727031

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://eauction.ge/Home/EntityView/728983

https://eauction.ge/Home/EntityView/728982

https://eauction.ge/Home/EntityView/728981

https://eauction.ge/Home/EntityView/728608

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/737064

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/789021

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/789275

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/789282

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/789287

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/789309

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/789324

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/807843

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/807784

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/807787

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/807820

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/807836

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/821414

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/821430

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/821435

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/821437

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/821450

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/821454

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/821455

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/832163

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/832203

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/832202

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/832160

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/832159

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/832156

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/832165

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონს  აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/834324

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/846441

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/846469

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/846412

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/846447

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/846465

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/846467

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/846410

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/860033

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/860028

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/860030

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/860019

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/860015

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/860012

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/860035

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/860436

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/860443

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/860444

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/860445

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/860448

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/865899

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/865905

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/865927

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/865930

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/865914

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს (15.03.2023)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/874642

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/874632

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/874640

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს (04.04.2023)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/880788

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/880767

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/880756

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/880766

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს (04.05.2023)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/888708

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/888741

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/888742

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/888752

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/888753

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/888811

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/888859

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს (07.08.2023)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/916448

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/916451

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/916454

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/916496

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს (29.08.2023)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/921369

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/921466

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/921304

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს (26.10.2023)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/936727

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/936723

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/936726

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ელექტრონულ აუქციონებს  აცხადებს (06.12.2023)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/946613

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/946616

 https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/946630

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/946696

 https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/946721

 https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/946761

 https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/946775

 https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/946796

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/946799

 https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/946804

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/946624

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს  ელექტრონულ აუქციონებს  (20.12.2023 წ.)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/950310

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/950301

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/950306

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/950297

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/950305

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს  ელექტრონულ აუქციონებს  (18.01.2024 წ.)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/955205

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/955204

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/955196

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/955200

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/955202

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს  ელექტრონულ აუქციონებს  (05.02.2024 წ.)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/958859

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/958860

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/958861

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი  ელექტრონულ აუქციონს  აცხადებს (07.02.2024 წ.)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულზე:

 https://www.eauction.ge/Home/EntityView/959410

 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს  ელექტრონულ აუქციონებს  (29.02.2024 წ.)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/964818

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/964819

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/964815

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/964787

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/964769

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/964793

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/964762

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს  ელექტრონულ აუქციონებს  (03.04..2024 წ.)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/974497

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/974499

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/974568

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/974527

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/974494

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/974495

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/974493

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს  ელექტრონულ აუქციონებს  (16.04..2024 წ.)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულებზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/978625

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/978621

 

 

გააზიარე