ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

მერიის სამსახურები და სტრუქტურა

 

  1. ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახური
  2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
  3. ეკონომიკური  სამსახური
  4. სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის  სამსახური
  5. განათლების, კულტურისა და   სპორტის სამსახური
  6. შიდა  აუდიტისა და ინსპექტირების  სამსახური
  7. ზედამხედველობის  სამსახური
  8. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური
  9. საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
გააზიარე