ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

სააგენტოს შესახებ

 

სსიპსახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შეიქმნა 2012 წლის 17 სექტემბერს. სააგენტო შედის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში და ახორციელებს სახელმწიფო ქონების პრივატიზებასთან, სარგებლობის უფლებით გადაცემასა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მართვასთან დაკავშირებულ უფლებამოსილებებს.

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიზანია დააკმაყოფილოს და გააუმჯობესოს კერძო სექტორის წარმომადგენლების და მოქალაქეების მომსახურება, რომელთაც აქვთ სახელმწიფო ქონების შეძენის ინტერესი.

სააგენტოს ძირითადი მიმართულებებია:

  • სახელმწიფო ქონების მართვა და განკარგვა;
  • სახელმწიფო ქონების განკარგვა  - პრივატიზება, მართვის უფლებით გადაცემა;
  • სახელმწიფო საწარმოთა მართვა;

 

ვებ გვერდი: http://nasp.gov.ge

გააზიარე