ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

სახელმწიფო შესყიდვები

  • შესყიდვების წლიური გეგმა, წლის განმავლობაში შესული ცვლილებები და ტენდერების რეესტრი;
გააზიარე