ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

კოლეჯები და უნივერსიტეტები

 

  1. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მისამართი: ქალაქი ახალციხე, რუსთაველის ქ.N113
  2. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ოპიზარი“ მისამართი: ქალაქი ახალციხე, რუსთაველის ქ.N106
  3. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის სამხატვრო სკოლა მისამართი: კეცხოველის ქ.N6
  4. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის სამუსიკო სკოლა მისამართი:კეცხოველის ქ.N2
  5. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება აწყურის სამუსიკო სკოლა
  6. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალის სამუსიკო სკოლა მისამართი: ქ. ვალე სტალინის ქ.N5
გააზიარე