ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

სკრინინგის ანგარიში

4 ოქტომბერი, 2022

  „შავი ზღვის 500/400 კვ-იანი რეგიონული ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტში ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების“ სკრინინგის ანგარიში, არსებული ახალციხის 500/400/220კვ ქვესადგურის 400კვ-ანი და 500კვ-ანი ჩანართების მშენებლობა და ასევე, 220კვ და 110 კვ-ით გაფართოება ქვესადგურის ტერიტორიის ფარგლებში.

გააზიარე