ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ბონდო ტალახაძე 2023 წლის ანგარიში ბონდო ტალახაძე 2023 წლის ანგარიში 21 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბესიკ ბლიაძე 2023 წლის ანგარიში ბესიკ ბლიაძე 2023 წლის ანგარიში 22 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში მანანა ბალიაშვილის ანგარიში 22 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 ივნისის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 ივნისის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 22 განკარგულება 07/23/2020 07/23/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვისა და შეფასების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვისა და შეფასების შესახებ 22 განკარგულება 05/27/2019 05/28/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პაიცარ მანასიანი პაიცარ მანასიანი 22 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში კობა სანდროშვილი 2020 წლის ანგარიში კობა სანდროშვილი 22 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არქიტექტურულ- მხატვრული კომპოზიციის განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არქიტექტურულ- მხატვრული კომპოზიციის განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზე 22 დადგენილება 11/17/2020 11/12/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ამბარცუმ ბაბოიან 2023 წლის ანგარიში ამბარცუმ ბაბოიან 2023 წლის ანგარიში 23 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში მიკირტიჩ გინოსიანის ანგარიში 23 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, 2019 წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, 2019 წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 23 განკარგულება 05/27/2019 05/28/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ვლადიმერი კურტანიძე 2020 წლის ანგარიში ვლადიმერი კურტანიძე 23 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მამისა დიაკონაშვილი 2023 წლის ანგარიში მამისა დიაკონაშვილი 2023 წლის ანგარიში 24 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ნატო დარბაიძის ანგარიში 24 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პეტროს ვართანიანი პეტროს ვართანიანი 24 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 24 განკარგულება 05/27/2019 05/28/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ 24 განკარგულება 09/01/2020 09/01/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში მანანა ბალიაშვილი 2020 წლის ანგარიში მანანა ბალიაშვილი 24 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტარიელ ტაბატაძე 2022 წელი ტარიელ ტაბატაძე 2022 წელი 25 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დავით ტაბატაძე 2023 წლის ანგარიში დავით ტაბატაძე 2023 წლის ანგარიში 25 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის N6 განკ „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის N6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 25 განკარგულება 09/02/2020 09/02/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ნოდარ სუდაძის ანგარიში 25 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში მკრტიჩ გენოსიან 2020 წლის ანგარიში მკრტიჩ გენოსიან 25 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბისათვის’’ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბისათვის’’ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 25 განკარგულება 07/26/2019 07/29/2019 25
იოსებ კაპანაძე 2023 წლის ანგარიში იოსებ კაპანაძე 2023 წლის ანგარიში 26 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ნოდარ ტალახაძის ანგარიში 26 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ნატო დარბაიძე 2020 წლის ანგარიში ნატო დარბაიძე 26 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების მიმოხილვისა და შეფასების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების მიმოხილვისა და შეფასების შესახებ 26 განკარგულება 07/26/2019 07/29/2019 26
მერი ხაბეიშვილი 2023 წლის ანგარიში მერი ხაბეიშვილი 2023 წლის ანგარიში 27 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნოდარ ტალახაძე ნოდარ ტალახაძე 27 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ „ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 აგვისტოს N 24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ „ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 აგვისტოს N 24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 27 განკარგულება 09/11/2020 09/11/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ნოდარ სუდაძე 2020 წლის ანგარიში ნოდარ სუდაძე 27 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 მარტის N11 განკ ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 მარტის N11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 27 განკარგულება 06/26/2019 06/28/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მარიამ გოგოლაძე 2022 წელი მარიამ გოგოლაძე 2022 წელი 28 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სიმონ გელაშვილი სიმონ გელაშვილი28 28 ანგარიში 11/08/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში პაიცარ მანასიანის ანგარიში 28 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ნოდარ ტალახაძე 2020 წლის ანგარიში ნოდარ ტალახაძე 28 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საბა კბილაშვილი 2023 წლის ანგარიში საბა კბილაშვილი 2023 წლის ანგარიში 29 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ახალციხის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების თაობაზე“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ს ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ახალციხის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების თაობაზე“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 07 ნოემბრის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 29 განკარგულება 11/18/2020 11/18/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამველ ოვეიანი სამველ ოვეიანი 29 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში პეტროს ვართანიანის ანგარიში 29 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში სამველ ოვეიანის ანგარიში 29 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში პაიცარ მანასიან 2020 წლის ანგარიში პაიცარ მანასიან 29 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შერულების ანგარიშის განხილვისა და შეფასების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შერულების ანგარიშის განხილვისა და შეფასების შესახებ 3 განკარგულება 02/18/2019 02/19/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში გელა ნოზაძის ანგარიში 3 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 3 დადგენილება 01/18/2019 01/21/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში არუთუნ აგაბაბიან 2020 წლის ანგარიში არუთუნ აგაბაბიან 3 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში არჩილ უჩიძე 2020 წლის ანგარიში არჩილ უჩიძე 3 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არტაშეს ბალასანიან არტაშეს ბალასანიან 3 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ხორენ ოგანესიანი 2023 წლია ანგარიში ხორენ ოგანესიანი 2023 წლია ანგარიში 3 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages