ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ზურაბი ბარძიმაძე 2023 წლის ანგარიში ზურაბი ბარძიმაძე 2023 წლის ანგარიში 14 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დავით სამსონიძე 2023 წლის ანგარიში დავით სამსონიძე 2023 წლის ანგარიში 15 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ვლადიმერ კურტანიძე ვლადიმერ კურტანიძე 15 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სიმონ გელაშვილი 2023 წლის ანგარიში სიმონ გელაშვილი 2023 წლის ანგარიში 15 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 15 დადგენილება 09/30/2019 10/02/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ზოია ბალიაშვილის ანგარიში 15 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზაალ ბერიძე ზაალ ბერიძე 16 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თამარ გოგოლაძე თამარ გოგოლაძე 16 ანგარიში 09/15/2021 10/20/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - “სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ რეგისტრირებულ მონაცემებეში ცვლილების განხორციელების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - “სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ რეგისტრირებულ მონაცემებეში ცვლილების განხორციელების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 16 განკარგულება 03/28/2019 03/28/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ზოია ბალიაშვილი 2020 წლის ანგარიში ზოია ბალიაშვილი 16 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 „ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 16 დადგენილება 09/30/2019 10/02/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში თამარ გოგოლაძის ანგარიში 16 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მარინა აბულაძე 2023 წლის ანგარიში მარინა აბულაძე 2023 წლის ანგარიში 17 ანგარიში 11/02/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იოსებ კაპანაძე იოსებ კაპანაძე 17 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ირინა გელაშვილი ირინა გელაშვილი 17 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის №16 განკარგულებაში ცვლილების ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის №16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 17 განკარგულება 05/27/2019 05/28/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში თამარ გოგოლაძე 2020 წლის ანგარიში თამარ გოგოლაძე 17 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში იოსებ კაპანაძის ანგარიში 17 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტარიელ ტაბატაძე 2023 წლის ანგარიში ტარიელ ტაბატაძე 2023 წლის ანგარიში 18 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კობა გელაშვილი კობა გელაშვილი 18 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდაში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტის- სკვერის სახელდების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდაში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტის- სკვერის სახელდების შესახებ 18 განკარგულება 05/27/2019 05/28/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის 23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის 23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 18 დადგენილება 09/01/2020 09/01/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში იოსებ კაპანაძე 2020 წლის ანგარიში იოსებ კაპანაძე 18 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ირინა გელაშვილის ანგარიში 18 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გიორგი გიორგაძე 2023 წლის ანგარიში გიორგი გიორგაძე 2023 წლის ანგარიში 19 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის #9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის #9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 19 დადგენილება 10/14/2020 10/14/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მანანა ბალიაშვილი მანანა ბალიაშვილი 19 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მოკირტიჩ გინოსიან მოკირტიჩ გინოსიან 19 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 19 განკარგულება 05/27/2019 05/28/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ირინა გელაშვილი 2020 წლის ანგარიში ირინა გელაშვილი 19 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 2 დადგენილება 02/03/2021 02/03/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ამბარცუმ ბაბოიან ამბარცუმ ბაბოიან 2 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მარიამ გოგოლაძე 2023 წლის ანგარიში მარიამ გოგოლაძე 2023 წლის ანგარიში 2 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში არტაშეს ბალასანიან 2020 წლის ანგარიში არტაშეს ბალასანიან 2 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის ანგარიში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის ანგარიში 2 ანგარიში 12/10/2018 12/10/2018 ახალციხის მერია
ახალციხის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სამცხე–ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია’’-ს დაფუძნების შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სამცხე–ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია’’-ს დაფუძნების შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 2 განკარგულება 01/18/2019 01/21/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ამბარცუმ ბაბოიანის ანგარიში 2 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
, , ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N4 , , ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2 დადგენილება 01/18/2019 01/21/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დანართი. ცნობა ბრძ 110 ცნობა ბრძ 110 2 ცნობა 11/15/2019 11/15/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გურამ გელაშვილი 2023 წლის ანგარიში გურამ გელაშვილი 2023 წლის ანგარიში 20 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ვლადიმერ კურტანიძე 2023 წლის ანგარიში ვლადიმერ კურტანიძე 2023 წლის ანგარიში 20 ანგარიში 11/02/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნატო დარბაიძე ნატო დარბაიძე 20 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 20 განკარგულება 05/27/2019 05/28/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში კობა გელაშვილის ანგარიში 20 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში კობა გელაშვილის ანგარიში 20 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში კობა სანდროშვილის ანგარიში 21 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023წლის 26 სექტემბრის #18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023წლის 26 სექტემბრის #18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 21 დადგენილება 10/23/2023 11/01/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბონდო ტალახაძე 2023 წლის ანგარიში ბონდო ტალახაძე 2023 წლის ანგარიში 21 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 ივნისის N50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 ივნისის N50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 21 განკარგულება 07/24/2020 07/24/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნოდარ სუდაძე ნოდარ სუდაძე 21 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages