ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,105“ სხდომა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,105“ სხდომა 105 ოქმი 05/14/2020 05/15/2020 მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,107“ სხდომა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,107“ სხდომა 107 ოქმი 06/03/2020 06/10/2020 მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ 11 განკარგულება 03/26/2019 03/27/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის 23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის 23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 11 დადგენილება 07/22/2020 12/22/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გიორგი ზაქროშვილი გიორგი ზაქროშვილი 11 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N11 განკარგულება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ 11 განკარგულება 03/26/2019 03/26/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 11 დადგენილება 04/17/2019 04/18/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ეკა ტატალაშვილი 2020 წლის ანგარიში ეკა ტატალაშვილი 11 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ემანუელ პოზოანის ანგარში 11 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზაზა მელიქიძე 2023 წლის ანგარიში ზაზა მელიქიძე 2023 წლის ანგარიში 11 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,110“ სხდომა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,110“ სხდომა 110 ოქმი 08/21/2020 08/25/2020 მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო
,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 2019-2021 წლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 2019-2021 წლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის №13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 12 განკარგულება 03/26/2019 03/27/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ემუანუელ პოზოიანი ემუანუელ პოზოიანი 12 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ვასილ სისვაძე ვასილ სისვაძე 12 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
"ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე "ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 12 დადგენილება 05/27/2019 05/28/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ემანუელ პოზოიანი 2020 წლის ანგარიში ემანუელ პოზოიანი 12 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნინო მიქაბერიძე 2023 წლის ანგარიში ნინო მიქაბერიძე 2023 წლის ანგარიში 12 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ვასილ სისვაძის ანგარიში 12 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, 2019-2020 წლებში, ახალციხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, 2019-2020 წლებში, ახალციხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 13 განკარგულება 03/26/2019 03/27/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 13 დადგენილება 07/26/2019 07/30/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკა ტატალაშვილი ეკა ტატალაშვილი 13 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ვასილ სისვაძე 2020 წლის ანგარიში ვასილ სისვაძე 13 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნონა ქოზაშვილი 2023 წლის ანგარიში ნონა ქოზაშვილი 2023 წლის ანგარიში 13 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ვლადიმერ კურტანიძე ვლადიმერ კურტანიძე 13 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ვლადიმერ კურტანიძის ანგარიში 13 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხა. 14 დადგენილება 01/22/2018 01/22/2018 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმების თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმების თაობაზე 14 განკარგულება 03/26/2019 03/27/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, რომელიც არ არის საკრებულოს თანამდებობის პირი, უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 1 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვ ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, რომელიც არ არის საკრებულოს თანამდებობის პირი, უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 1 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 14 დადგენილება 07/26/2019 07/30/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ზაალ ბერიძე 2020 წლის ანგარიში ზაალ ბერიძე 14 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზურაბი ბარძიმაძე 2023 წლის ანგარიში ზურაბი ბარძიმაძე 2023 წლის ანგარიში 14 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზოია ბალიაშვილი ზოია ბალიაშვილი 14 ანგარიში 11/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ზაალ ბერიძის ანგარიში 14 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სიმონ გელაშვილი 2023 წლის ანგარიში სიმონ გელაშვილი 2023 წლის ანგარიში 15 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 15 დადგენილება 09/30/2019 10/02/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დავით სამსონიძე 2023 წლის ანგარიში დავით სამსონიძე 2023 წლის ანგარიში 15 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ვლადიმერ კურტანიძე ვლადიმერ კურტანიძე 15 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ზოია ბალიაშვილის ანგარიში 15 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზაალ ბერიძე ზაალ ბერიძე 16 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში თამარ გოგოლაძის ანგარიში 16 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თამარ გოგოლაძე თამარ გოგოლაძე 16 ანგარიში 09/15/2021 10/20/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - “სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ რეგისტრირებულ მონაცემებეში ცვლილების განხორციელების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - “სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ რეგისტრირებულ მონაცემებეში ცვლილების განხორციელების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 16 განკარგულება 03/28/2019 03/28/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 „ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 16 დადგენილება 09/30/2019 10/02/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ზოია ბალიაშვილი 2020 წლის ანგარიში ზოია ბალიაშვილი 16 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში თამარ გოგოლაძე 2020 წლის ანგარიში თამარ გოგოლაძე 17 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მარინა აბულაძე 2023 წლის ანგარიში მარინა აბულაძე 2023 წლის ანგარიში 17 ანგარიში 11/02/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში იოსებ კაპანაძის ანგარიში 17 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იოსებ კაპანაძე იოსებ კაპანაძე 17 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ირინა გელაშვილი ირინა გელაშვილი 17 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის №16 განკარგულებაში ცვლილების ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის №16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 17 განკარგულება 05/27/2019 05/28/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში იოსებ კაპანაძე 2020 წლის ანგარიში იოსებ კაპანაძე 18 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages