ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. #33 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშატატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ საკრებულოს 2021 წ დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშატატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ საკრებულოს 2021 წ დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე #34 დადგენილება 05/31/2022 06/08/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიყეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების და საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მომხასურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. საკრებულოს 2022წლის 31 მაისის 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიყეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების და საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მომხასურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. საკრებულოს 2022წლის 31 მაისის 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #35 დადგენილება 07/14/2022 07/19/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაყოფისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფისა და ადმინსტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაყოფისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფისა და ადმინსტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ . #37 დადგენილება 08/25/2022 08/29/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და ახლციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #3 დადგენილებაში ცვლ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და ახლციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #38 დადგენილება 08/25/2022 08/29/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე . ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე . #39 დადგენილება 08/25/2022 08/29/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გელა ჭალიძე 2022 წელი გელა ჭალიძე 2022 წელი #4 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე #40 დადგენილება 08/25/2022 08/29/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნორმატიული აქტების შესახებ"საქართველოს ორგანული კანონის მე- 20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადგენს. ნორმატიული აქტების შესახებ"საქართველოს ორგანული კანონის მე- 20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადგენს. #41 დადგენილება 09/28/2022 10/05/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 20222 ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 20222 ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის #7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #42 დადგენილება 09/28/2022 10/05/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილებების შტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილებების შტანის თაობაზე #43 დადგენილება 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ #45 დადგენილება 12/23/2022 12/28/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 4 დადგენილებაში ცვლილიების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 4 დადგენილებაში ცვლილიების შეტანის თაობაზე #46 დადგენილება 12/23/2022 12/28/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 24 დეკემბრის 3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 24 დეკემბრის 3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #47 დადგენილება 12/23/2022 12/28/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარების გაცემის წესისი დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარების გაცემის წესისი დამტკიცების შესახებ #48 დადგენილება 12/23/2022 12/28/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ საკრებულოს #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ საკრებულოს #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #49 დადგენილება 12/23/2022 12/28/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გიორგი გიორგაძე 2022 წელი გიორგი გიორგაძე 2022 წელი #5 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გურამი გელაშვილი 2022 წელი გურამი გელაშვილი 2022 წელი #6 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დავით ტაბატაძე 2022 წელი დავით ტაბატაძე 2022 წელი #7 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ვლადიმერ კურტანიძე 2022 წელი ვლადიმერ კურტანიძე 2022 წელი #7 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზაზა მელიქიძე 2022 წელი ზაზა მელიქიძე 2022 წელი #8 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზურა ბარძიმაძე 2022 წელი ზურა ბარძიმაძე 2022 წელი #9 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ილია კაპანაძე 2022 წელი ილია კაპანაძე 2022 წელი #9 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მოწვევის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 03/12/2021 წლის განკარგულებაში:გ-13.13213373 ცვლილების შეტანის თაობაზე- ნატო დარბაიძის 2021 წლის მოწვევის ახალციხის მუნი ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მოწვევის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 03/12/2021 წლის განკარგულებაში:გ-13.13213373 ცვლილების შეტანის თაობაზე- ნატო დარბაიძის 2021 წლის მოწვევის ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მოწვევის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 03/12/2021 წლის განკარგულებაში:გ-13.13213373 ცვლილების შეტანის თაობაზე- ნატო დარბაიძის 2021 წლის მოწვევის ახალციხის მუნი განკარგულება 02/27/2023 02/28/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზოაი ბალიაშვილი 2023 წლის ანგარიში ზოაი ბალიაშვილი 2023 წლის ანგარიში 1 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის განხილვის .ადმ.წარმოების დაწყება ბიუჯეტის განხილვის .ადმ.წარმოების დაწყება 1 ბრძანება 11/15/2019 11/15/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს წევრების 2018 წლის ანგარიში საკრებულოს წევრების 2018 წლის ანგარიში 1 ანგარიში 11/01/2018 11/01/2018 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის №14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის №14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 1 განკარგულება 01/18/2019 01/21/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში ალექსი ლაბაძის ანგარიში 1 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი 1 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი 11/14/2022 11/14/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 1 დადგენილება 01/18/2019 01/21/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი. 1 დადგენილება 11/14/2017 11/14/2017 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში ამბარცუმ ბაბოიან 2020 წლის ანგარიში ამბარცუმ ბაბოიან 1 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის საჯარო განხილვის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის საჯარო განხილვის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 1 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი 11/15/2021 11/16/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არტაშეს ბალასანიან 2022 წელი არტაშეს ბალასანიან 2022 წელი 1 ანგარიში 11/02/2022 11/02/2022 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ალექსი ლაბაძე ალექსი ლაბაძე 1 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 1 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 10 დადგენილება 03/26/2019 03/27/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ანგარიში გიორგი ჭელიძის ანგარიში 10 ანგარიში 11/04/2019 11/04/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გიორგი გვარამაძე გიორგი გვარამაძე 10 ანგარიში 10/26/2021 11/02/2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მალვინა ბურძენიძე 2023 წლის ანგარიში მალვინა ბურძენიძე 2023 წლის ანგარიში 10 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში გიორგი ზაქროშვილი 2020 წლის ანგარიში გიორგი ზაქროშვილი 10 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ანგარიში გიორგი ჭელიძე 2020 წლის ანგარიში გიორგი ჭელიძე 10 ანგარიში 11/17/2020 11/17/2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 ივნისის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 ივნისის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 10 განკარგულება 03/26/2019 03/27/2019 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულება. 10 დადგენილება 11/22/2017 11/22/2017 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არუთუნ აგაბაბიან 2023 წლის ანგარიში არუთუნ აგაბაბიან 2023 წლის ანგარიში 10 ანგარიში 10/23/2023 11/02/2023 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,100“ სხდომა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,100“ სხდომა 100 ოქმი 01/24/2020 01/27/2020 მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,101“ სხდომა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,101“ სხდომა 101 ოქმი 02/18/2020 02/25/2020 მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,102“ სხდომა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,102“ სხდომა 102 ოქმი 03/13/2020 03/16/2020 მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,104“ სხდომა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო, რიგით ,,104“ სხდომა 104 ოქმი 05/05/2020 05/06/2020 მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო

Pages