მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
  აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
მუნიციპალიტეტის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები 
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

 

სასტუმროები

 

სასტუმრო - საოფისე ფართიქ. ახალციხე, ნათენაძის ქ. 22
ტ: 568000085

 

 

 

/


/


/


/


/


/


/


/

/


/


 

საოჯახო სასტუმრო ,,ოლიმპო,,
ქ. ახალციხე, გვარამაძის ქ. 26
ტ: 599 56-83-82; 593 14-00-74

 

 

 

 

/


/


/


    
 
   
    
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
     
 
     
 
     
 
/


/



/



/


/


/






/

 

 



,,პოპულარი 2,,

ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. #66

ტ: 568 31-13-29;  555 31-44-13
 

/


/



/


/


/


/




რიო

სასტუმრო რიო.
მდებარეობს ქ. ახალციხე ახალქალაქის გზატკეცილი N1
ტ:    593 27-61-69;        558 41-23-09
 

დააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

 

პრესტიჟი

სასტუმრო პრესტიჟი.
მდებარეობს ქ. ახალციხე რუსთაველის ქ. N76
ტ: 599 96-73-63      579 99-77-11

Image

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

 

მირაჟი

სასტუმრო მირაჟი.
მდებარეობს ქალაქი ახალციხე რუსთაველის ქ. №98
ტ:  599 21-33-73

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთდააჭირეთ

 

ბონადეა

სასტუმრო ბონადეა.
მდებარეობს ქ. ახალციხე რუსთაველის ქ. N122
ტ: 590 555 888;

დააჭირეთდააჭირეთ

დააჭირეთ

 






მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია